Om oss

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för Mätlaboratorier, Åtgärdsföretag, Konsulter och Tillverkare. I dagsläget representerar vi ca 80% av industrin. Se vår presentation genom att klicka här.

Syftet med föreningen är att:

  • Främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon

  • Representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter

  • Fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon

  • Verka för god utbildning kring radonfrågor

  • Främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder

  • Samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen

 

För att bli medlem klicka här!