Om oss

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för Mätlaboratorier, Åtgärdsföretag, Konsulter och Tillverkare. I dagsläget representerar vi ca 80% av industrin. Se vår presentation genom att klicka här.

Syftet med föreningen är att:

 • Främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon

 • Representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter

 • Fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon

 • Verka för god utbildning kring radonfrågor

 • Främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder

 • Samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen

Vad får du som medlem?

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för mätlaboratorier, åtgärdsföretag, konsulter och tillverkare som jobbar med radon. I dagsläget representerar vi cirka 80 % av industrin. En av de viktigaste uppgifterna för Svensk Radonförening är stödja våra medlemmar genom att använda all vår samlade kompetens som finns i föreningen. Det gör våra medlemsbolag mer attraktiva och kompetenta. Föreningen ska också informera om radonets hälsorisker.

Att vara medlem i Svensk Radonförening borgar för God Kvalitet. Vi som medlemmar ska följa de regler vi gemensamt kommit överens om, vi ska vara professionella och seriösa och framför allt ha god kompetens inom området radon. Genom ett medlemskap har du en möjlighet att påverka de regler och standarder vi måste förhålla oss till i branschen. Det gör vi genom vårt etablerade kontaktnät med berörda myndigheter. Det är en självklarhet för dem att vända sig till oss som remissinstans vid förändringar som myndigheterna vill genomföra. Vi får också möjlighet att ta del av förhandsinformation vid förändringar inom branschen.

Att vara medlem i Svensk Radonförening innebär också möjlighet för dig att bygga upp ett brett kontaktnät, att kanske ingå i någon av våra expertgrupper eller att jobba aktivt i styrelsen.

Det finns alltså många andledningar till att teckna medlemskap hos oss! Här kommer några viktiga punkter sammanfattade:

 • Vi företräder våra medlemmar gentemot myndigheter rörande branschfrågor såsom lagstiftning och regleringar.
 • Vi verkar för medlemsföretagens kompetensutveckling genom att arrangera kurser inom intressanta och aktuella områden. På så sätt bidrar vi till att säkra branschens kompetensförsörjning.
 • Vi jobbar med att förbättra branschstandarder
 • Vi ger dig förutsättningar att vässa ditt nätverk genom gemensamma träffar.
 • Vi arrangerar frukostseminarier, deltar på mässor och andra forum där vår röst är viktig.
 • Vi ger ditt företag en marknadsfördel genom att erbjuda plats på vår hemsida. Du syns också i vårt medlemsregister.

Ett medlemskap i Svensk Radonförening gör att vi tillsammans blir starka aktörer i en växande och spännande bransch! Vi är idag en självklar aktör för att ena och utveckla radonbranschen.

För att bli medlem klicka här!