Ansökan om medlemskap

Föreningen består av > 80 stycken företag som utövar verksamhet inom mätning, tillverkning, utbildning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Föreningens främsta syfte är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Medlemsföretag ska vara kreditvärdiga, bedriva sin verksamhet i enlighet med svensk lag, följa föreningens stadgar och bedriva verksamhet av god kvalitet.

Avgift ska erläggas i enlighet med beslut på årsmötet. För närvarande är avgiften enligt tabell nedan:
(Obs! Omsättningen gäller för radonrelaterad verksamhet)

För registrering av ytterligare fysiska kontor tillhörande samma organisationsnummer tillkommer en avgift på 1500kr per kontor.

Omsättning Medlemsavgift Serviceavgift Totalt
< 2Mkr 400 5000 5400
2 - 6 Mkr 400 6000 6400
6 - 10 Mkr 400 7000 7400
10 - 15 Mkr 400 8000 8400
15 - 20 Mkr 400 9000 9400
>20 Mkr 400 10000 10400

* = Obligatoriska fält