Press

Radonbranschen är indelad i följande marknadssegment:

  • Mätföretag – laboratorier som tillhandahåller mätutrustning och analyserar radonmätningar. Dessa är ackrediterade av Swedac
  • Konsulter – utför radonutredningar och mer fördjupade mätningar för att fastställa orsak till förhöjda radonhalter
  • Åtgärdsföretag – utför radonsaneringar, installationer av radonsanerande utrustning
  • Tillverkare – tillverkare av radonsanerande utrustning och mätinstrument

Branschen i dess helhet omsätter ca 250 mkr och växer stadigt varje år.

Svensk Radonförening representerar ca 75% av branschen.

För kompletterande information kontakta:

Dag Sedin

Svensk Radonförening

 

dag.sedin@svenskradonforening.se