Sök företag

Svensk Radonförening ställer kompetenskrav på sina medlemmar och att de måste följa föreningens standarder för god kvalitet inom mätning, besiktning och åtgärder.
Sök företag via karta genom att klicka här


Tre viktiga steg för att sänka radonhalten i hus!

mba3


Radonlaboratorium & Mätning

För att erhålla ett korrekt mätt årsmedelvärde av radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen ska man genomföra en mätning på minst 2 månader under eldningssäsong (1 okt – 30 apr) med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium.

Man kan antingen köpa radondosor direkt från ett laboratorium eller genom deras återförsäljare, vilket normalt är företag som arbetar med besiktning, konsultation eller åtgärder.

Om man önskar en kortare uppföljande mätning i samband med förhöjda årsmedelvärde kan det göras genom att använda instrument från företag som normalt arbetar med konsultation, besiktning eller åtgärder.

 

Besiktning & Konsultation

Om du erhållit ett årsmedelvärde på radonhalten som ligger över referensvärdet på 200 Bq/m3, så ska man genomföra en besiktning för att undersöka orsaken till det förhöjda värdet.

Detta kan göras av företag som arbetar med konsultation & besiktning inom radon. De genomför mätningar för att identifiera var radon kommer ifrån och hur radonhalten varierar över dygnet. Detta för att kunna ge bästa  möjliga underlag till en framtida åtgärd.

Genom sina standarder för god kvalitet ställer Svensk Radonförening tydliga kompetenskrav på sina medlemmar. Kontrollera att konsulten eller besiktningspersonen du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.


Åtgärder

Med underlaget från en besiktning kan man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. Det görs av åtgärdsföretag som använder olika metoder beroende på vad som är orsaken till förhöjda radonhalterna. Det är viktigt att personen som genomför åtgärden har dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Svensk radonförening ställer kvalitetskrav på sina medlemmar så kontrollera att åtgärdsföretaget du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.

Notera - För att erhålla radonbidrag från Länsstyrelsen i samband med en åtgärd ska man ha mätt med ett ackrediterat radonlaboratorium samt genomfört en besiktning


Tillverkare

För mätning, konsultation, besiktning och åtgärder använder man sig av olika typer av utrustningar och material. Det kan vara allt från mätinstrument, radontät film, radonsugar, radonbrunnar med mera.

Dessa kan man köpa direkt från tillverkarna eller genom återförsäljare till dem vilket normalt är företag som håller med besiktning, konsultation eller åtgärder. Om det är utrustning för att sänka radonhalten ingår det oftast i priset för själva åtgärden.

 

Sök företag via karta genom att klicka här