Debug (line 243 of ViewableData.php): PageWithNoSideBar_Controller created with a failover class of PageWithNoSideBar

Debug (line 243 of ViewableData.php): SilverStripe\CMS\Controllers\ContentController created with a failover class of SilverStripe\CMS\Model\SiteTree

Standarder » Svensk Radonförening

Standarder

Här har vi samlat de standarder för God Kvalitet inom radonbranschen som våra medlemsföretag ålagt sig att följa. De har tagits fram av våra expertgrupper som består av personen med hög kompetens och lång erfarenhet av arbete inom radon.

Standarderna är uppdelade i tre delar:

Standard för god kvalitet för undersökning_180521_v1,0

Standard för god kvalitet vid mätning_180521_v1,0

Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon_180521_v1,1

Mall för besiktningar

Rutiner för hantering av klagomål mot medlemsföretag

Genom dessa standarder för God Kvalitet ställer Svensk Radonförening tydliga kompetenskrav på sina medlemmar. Kontrollera därför att mätlaboratoriet, konsulten eller besiktningspersonen du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.