Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för Mätlaboratorier, Åtgärdsföretag, Konsulter och Tillverkare. I dagsläget representerar vi ca 80% av industrin. Se vår presentation genom att klicka här.

Läs mer Ansök om medlemskap

Nyheter

MyNewsDesk        Följ våra nyheter

Svensk Radonförenings film om radon

RADONDAGEN, EN NATIONELL SAMLINGSPUNKT

 Talarforum radondagen2023 small7

Under onsdagen 13 mars gick Radondagen av stapeln. Det var en välbesökt konferens med 110 deltagare såväl på plats som digitalt. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare samt politiker. Mer information om dagen hittar du här!

 


Kurser

Utgått. Se SRF´s nya kurs..
Radon i mark (SSM/SGU)
Utförs då behov föreligger.
Radon i vatten (SSM's kurs)
Utgått. Se SRF´s nya kurser.
Åtgärdskurs (SSM)

Frågor & Svar

Läs om de vanligaste frågorna och svaren eller ställ en fråga direkt till oss!

Sänk radonhalten

Höga radonhalter går alltid att sänka. Kostnaderna för att åtgärda radonproblem är i de allra flesta fall endast en liten del av husens värde.

Beroende på om radonet kommer från marken eller från byggnadsmaterialet väljs olika typer av åtgärder. MER OM RADON

Verktyg för säkrare hem


Därför ska du anlita ett företag anslutet till Svensk Radonförening

Våra företag följer standarder för god kvalitetStandarder

Genom att följa standarder för God Kvalitet ställer Svensk Radonförening tydliga kompetenskrav på sina medlemmar. Kontrollera därför att mätlaboratoriet, konsulten eller besiktningspersonen du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.

Standarderna är uppdelade i tre delar:
  • Standard för god kvalitet vid mätning_180521_v1,0
  • Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon_180521_v1,1
Läs mer