Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för Mätlaboratorier, Åtgärdsföretag, Konsulter och Tillverkare. I dagsläget representerar vi ca 80% av industrin. Se vår presentation genom att klicka här.

Läs mer Ansök om medlemskap

Nyheter

FLER NYHETER

Svensk Radonförenings film om radon

Valenkät Svensk Radonförening

Svensk Radonförening har inför valet ett antal frågor som betyder mycket för oss. Vi har bett partierna ge svar på några av dem.

  • Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?
  • Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?
  • Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.
  • Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?
  • Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?
  • I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanliga människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20-30 miljoner per år?

Se svaren


Kurser

VT eller HT 2022
SRF's nya Markradonkurs
Utgått. Se SRF´s nya kurs..
Radon i mark (SSM/SGU)
Utgått. Se SRF´s nya kurser.
Åtgärdskurs (SSM)

Frågor & Svar

Läs om de vanligaste frågorna och svaren eller ställ en fråga direkt till oss!

Sänk radonhalten

Höga radonhalter går alltid att sänka. Kostnaderna för att åtgärda radonproblem är i de allra flesta fall endast en liten del av husens värde.

Beroende på om radonet kommer från marken eller från byggnadsmaterialet väljs olika typer av åtgärder. MER OM RADON

Verktyg för säkrare hem


Därför ska du anlita ett företag anslutet till Svensk Radonförening

Våra företag följer standarder för god kvalitetStandarder

Genom att följa standarder för God Kvalitet ställer Svensk Radonförening tydliga kompetenskrav på sina medlemmar. Kontrollera därför att mätlaboratoriet, konsulten eller besiktningspersonen du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.

Standarderna är uppdelade i tre delar:
  • Standard för god kvalitet vid mätning_180521_v1,0
  • Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon_180521_v1,1
Läs mer