Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs


Flerbostadshus kan också ha problem med radon. Bilden har dock inget med beskrivna ärende att göra.

Miljönämnden i Skaraborg tar radonproblematiken på allvar och hotar fem bostadsrättsföreningar och en fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs. Man hänvsisar bl a  till Folkhälsomyndighetens riktvärde och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska vara uppfyllt 2020. 

Läs mer här om nyheten här: https://www.skovdenyheter.se/article/hotas-av-vite-for-hoga-radonhalter/


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/miljoenaemnd-hotar-fastighetsaegare-med-vite-om-50-000-kronor-om-radonaatgaerd-inte-genomfoers-73223